Condiții de utilizare

minela: CUI 35070319/30.09.15
RegCom F40/3619/30.09.15

adresa: Valea Ialomiței nr 6, bl C10, sc 3, ap 167, sect 6
Bucuresti,  România

telefon: +40786061630

e-mail: edituraminela@gmail.com

____________________________________________

Site-ul nostru conține cookie-uri.
Este interzisa accesarea acestui site cu programe de download automat fără permisiunea expresă din partea noastră. Efectuarea de stress-testuri de către terțe părți fără acordul nostru este considerat atac informatic, conform legislației în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a stoca logurile complete și de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor sau firmelor care abuzează accesul la site în mod automat, programatic și neautorizat.

Ne rezervăm dreptul să stocam informațiile clienților: nume, adresa, email, telefon, produse comandate, pe durata necesara îndeplinirii comenzilor și în vederea realizării de statistici.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Librăria Minela are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați. Scopul colectării datelor este: emiterea facturii fiscale, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii și expedierea produselor comandate.

Nu sunteți obligat(a) sa furnizați aceste date, refuzul determină imposibilitatea efectuării comenzii.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării doar de către operatorii noștri.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam să ne informați modificările. De asemenea, dacă doriți ștergerea acestora din baza de date, va rugam sa solicitați aceasta pe orice modalitate de contact (email, telefon sau recomandată poștală).

Vânzătorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță, ceea ce conferă cumpărătorului (numai în condițiile actului normativ menționat) dreptul ca în termen de 10 zile să i se înlocuiască produsul cumpărat dacă acesta conține defecte de fabricație, defecte cauzate de transportator (față de care răspunde transportatorul) – nu și cele legate de conținutul textelor sau imaginilor de carte și doar dacă acestea nu au suferit deteriorări cauzate de dumnevoastră. Cheltuielile aferente returnării bunurilor vor fi suportate de Librăria Minela. Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră că acțiunile cumpărătorului au fost cu rea intenție să solicite daune interese către cumpărător, în condițiile legislației.

Garantăm confidențialitatea datelor: nu vom furniza nici o informație (nume, adrese, comenzi etc) la terțe părți cu excepția curierului sau poștei.

Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, doar dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Este interzisa furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă.

Odată făcută comanda, clientul este de acord cu termenii specifici enunțați în pagina comandă și cu prețurile produselor și costul transportului afișate în coșul de cumpărături.

Nu garantăm îndeplinirea nici unei comenzi, indiferent de condițiile de disponibilitate specificate pentru un anumit titlu. În situații excepționale este posibil ca anumite titluri să nu fie disponibile chiar dacă în site este specificat altfel. În situații excepționale este posibil ca timpul de livrare al unei comenzi să nu fie cel specificat în site, depinzând de factori externi Librăriei Minela cum ar fi calamități, accidente pe parcursul transportului, ș.a.

Librăria Minela nu se face răspunzătoare pentru coletele primite în stare deteriorată datorită proastei manipulări din partea firmelor de coletărie cu care colaboram. Acestea din urmă răspunzând pentru defectele cauzate de transport.  Cărțile nu pot fi returnate, decât în cazul în care clientul constată defecțiuni fizice grave (pagini murdare, pagini lipsă sau desprinse, defecte de tipărire exceptând cele legate de gramatică sau exprimare).

În acest caz ne obligăm să vă returnăm contravaloarea imediat ce cartea (cărțile) în cauză ne sunt returnate.

Nu răspundem de conținutul, calitatea sau natura descrierilor cărților și comentariilor introduse de vizitatori.

Nu răspundem de site-urile la care se ajunge prin legături de pe acest site.

Prin abonarea la newsletters periodice se consideră că utilizatorul consimte primirea de emailuri periodice cu informații diverse din partea noastră

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al acestui site (texte, imagini, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi etc.) este proprietatea noastră, a asociaților sau partenerilor și este protejat conform Legii drepturilor de autor și a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală.

NOTE GENERALE

Nu răspundem pentru defecțiunile datorate serverului pe care este găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcționalitatea conexiunii Internet.

Orice tentativa de acces neautorizat la acest site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Orice conflict apărut între Librăria Minela și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele doua părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de competența instantelor românești.

Nu vom folosi mijloace de plată la care datele dumneavoastră sunt expuse riscurilor.